Công ty TNHH Aplus

218 Nguyễn Văn Hưởng Phường Thảo Điền quận 2 Xem bản đồ

https://www.asxmarkets.com/VN

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Cung cấp cho nhà đầu tư danh mục sản phẩm giao dịch phổ biến nhất trên thị trường tài chính quốc tế
2. Giá trị cốt lõi và sứ mệnh
A Plus Market tiến tới tiêu chuẩn cao nhất trong thị trường tài chính bao gồm các sản phẩm đa dạng
Công ty môi giới được giám sát và quản lý bởi cơ quan dịch vụ tài chính St. Vincent và Grenadines (SVG)
Tính toàn vẹn, đổi mới và cách tiếp cận dựa vào khách hàng là cách A Plus Market tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt
3. Tầm nhìn con người
Giá trị của con người không chỉ nằm ở kiến thức, thái độ sẽ thay đổi kỹ năng con người

Tuyển dụng

Nhân Viên Hành Chính

17/08/2022 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 218 Nguyễn Văn Hưởng Phường Thảo Điền quận 2
  • Quy mô: 50-100
  • Website: https://www.asxmarkets.com/VN