Công Ty TNHH BHNT Dai-ichi Việt Nam

Chưa cập nhật

4 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH BHNT Dai-ichi Việt Nam

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN TELEMARKETING SỰ KIỆN

30/04/2020 Hà Nội 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Telemarketing Sự Kiện (lương hấp dẫn)

31/03/2020 Hà Nội 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Gọi Điện Sự Kiện

30/09/2019 Hà Nội 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Telemarketing Sự Kiện

26/08/2019 Hà Nội 8 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ:
  • Quy mô:
  • Website: