CÔNG TY TNHH BKA VIỆT NAM

Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương Xem bản đồ


Xác thực
5 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Lao Động Phổ Thông

25/01/2021 Bình Dương 5 triệu - 7 triệu Bán thời gian

Nhân Viên Thống Kê

16/01/2021 Bình Dương 5 triệu - 7 triệu Bán thời gian

Nhân Viên Lễ Tân

23/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Hỗ Trợ Văn Phòng

31/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QA Văn Phòng

31/01/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Bán thời gian

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương
  • Quy mô:
  • Website: