Công Ty TNHH CaSa

Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương Xem bản đồ

5 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Trợ Lý Văn Phòng

28/05/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QA/ QC

28/05/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Phòng

28/04/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Trợ Lý Văn Phòng

28/05/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Chất Lượng Sản Phẩm

28/05/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Mỹ Phước 2 Bến Cát Bình Dương
  • Quy mô:
  • Website: