- Công ty TNHH Danu Sài Gòn

Chưa cập nhật

2 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

- Công ty TNHH Danu Sài Gòn, cty may thú nhồi bông, 100% vốn Hàn Quốc, khoảng 1.000 công nhân
Lô B_4B4_CN, B_4B5_CN, Đường NE5C, KCN Mỹ Phước 3, P. Thới Hòa, TX Bến Cát, T.Bình Dương
- Thời gian làm việc: 7:30-16:30, thứ 2- thứ 7

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao