Công ty TNHH Dreamtech Việt Nam

100 đường hữu nghị - VSIP - Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh Xem bản đồ


Xác thực
4 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng

31/01/2021 Bắc Ninh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn

31/01/2021 Bắc Ninh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Phó Phòng Quản Lý Mua Hàng

31/01/2021 Bắc Ninh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Giám Sát Kế Hoạch Sản Xuất

31/01/2021 Bắc Ninh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 100 đường hữu nghị - VSIP - Bắc Ninh, Từ Sơn, Bắc Ninh
  • Quy mô:
  • Website: