Công Ty TNHH Hearts and Found

52/28 Thoại Ngọc Hầu, P.Hoà Thanh, Q.Tân Phu Xem bản đồ

3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

THIẾT KẾ RẬP

31/10/2020 Hồ Chí Minh 20 triệu - 25 triệu Toàn thời gian cố định

THỢ MAY

31/10/2020 Hồ Chí Minh 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

THỢ CẮT

31/10/2020 Hồ Chí Minh 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 52/28 Thoại Ngọc Hầu, P.Hoà Thanh, Q.Tân Phu
  • Quy mô:
  • Website: