Công Ty TNHH Kim Ngân

Bình Hòa Thuận An Bình Dương Xem bản đồ

11 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

09/12/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QA/QC

30/11/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

30/11/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn

12/11/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

05/11/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thống Kê

04/11/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Thư

30/11/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

05/11/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

30/10/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Lễ Tân

30/11/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

31/10/2020 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Bình Hòa Thuận An Bình Dương
  • Quy mô:
  • Website: