Công ty TNHH Long Hoàng Investment

Công ty TNHH Long Hoàng Investment Xem bản đồ

25 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

12/03/2022 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Sales Team Leader

30/11/2021 Hồ Chí Minh 20 triệu - 25 triệu Hợp đồng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Bất Động Sản

30/11/2021 Hồ Chí Minh 12 triệu - 15 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Tư Vấn Văn Phòng

30/11/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Sale Staff

30/11/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Kinh Doanh

30/11/2021 Hồ Chí Minh 12 triệu - 15 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Tư Vấn

23/09/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Sale Manager

30/08/2021 Hồ Chí Minh 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

31/08/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Seo Website

24/08/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Trưởng Phòng Kinh Doanh

18/08/2021 Hồ Chí Minh 15 triệu - 20 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Kinh Doanh

15/07/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Công ty TNHH Long Hoàng Investment
  • Quy mô:
  • Website: