Công Ty TNHH May Mặc Onewoo

Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam

Xác thực
2
Việc làm

Việc làm hấp dẫn

Giới thiệu công ty

Công ty có vốn đầu tư 100 % của Hàn Quốc. Công ty được thành lập vào năm 2015, Chuyên sản xuất và gia công hàng may mặc cho Mỹ.

Hình ảnh công ty