Công Ty TNHH MTV In Ấn Long Việt

Số 03, CCN Hoàng Mai, Hoàng Ninh, Việt Yên, Bắc Giang

Xác thực
1
Việc làm

Việc làm hấp dẫn

Giới thiệu công ty

Vendor cấp 2 của tập đoàn Samsung, chuyên gia công linh kiện điện tử (sơn, mạ, lazer...)

Hình ảnh công ty