Cống Ty TNHH MTV Máy Móc Thiết Bị Gốm Sứ Kỹ Thuật Cao

Công ty TNHH MTV Máy Móc Thiết Bị Gốm sứ Kỹ Thuật Cao, đường 25C, KCN Nhơn Trạch III Xem bản đồ

3 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Công ty thành lập năm 2011, chuyên sản xuất, gia công và kinh doanh khuôn ép gạch men trong nước và xuất khẩu.

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao