Công ty TNHH Nhựa và Cơ Khí Đông Dương

Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên Xem bản đồ

17 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

10/10/2021 Hưng Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Kế Hoạch

10/10/2021 Hưng Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Kế Hoạch

24/09/2021 Hưng Yên 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Kho

24/09/2021 Hưng Yên 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

30/09/2021 Hưng Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Kế Hoạch

30/06/2021 Hưng Yên 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên IT

30/06/2021 Hưng Yên 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Kho

15/06/2021 Hưng Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Sản Xuất Đúc Ép Linh Kiện Nhựa

04/06/2021 Hưng Yên 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

31/05/2021 Hưng Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

25/05/2021 Hưng Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên IT

25/05/2021 Hưng Yên Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên
  • Quy mô:
  • Website: