Công ty TNHH NS Tech Vina

KCN Bình Xuyên I - TT. HƯơng Canh- Bình Xuyên - Vĩnh Phúc Xem bản đồ

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Nhân Sự Tiền Lương

30/11/2020 Vĩnh Phúc Thương lượng Toàn thời gian cố định

Quản Lý PQC

31/10/2020 Vĩnh Phúc Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: KCN Bình Xuyên I - TT. HƯơng Canh- Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
  • Quy mô:
  • Website: