Công Ty TNHH SIGNART

VP Công ty TNHH Signart, 701- 702, tầng 07, số 15 Quang Trung, Đà Nẵng. Xem bản đồ

8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Biên Dịch Tiếng Nhật

06/10/2021 Đà Nẵng Thương lượng Hợp đồng

Nhân Viên Triển Khai Bản Vẽ Chi Tiết Cấu Kiện Nhà Gỗ Nhật Bản

06/10/2021 Đà Nẵng Thương lượng Hợp đồng

Nhân Viên Tính Toán Kết Cấu Nhà Gỗ Nhật Bản

06/10/2021 Đà Nẵng Thương lượng Hợp đồng

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng

10/03/2021 Đà Nẵng 3 triệu - 5 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Diễn Họa 3D Kiến Trúc

10/03/2021 Đà Nẵng 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

Vẽ Chi Tiết Cấu Kiện Nhà Gỗ Nhật Bản

10/09/2020 Đà Nẵng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Tính Toán Kết Cấu Nhà Gỗ Nhật Bản

10/09/2020 Đà Nẵng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân viên phiên dịch tiếng nhật

31/03/2020 Đà Nẵng 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: VP Công ty TNHH Signart, 701- 702, tầng 07, số 15 Quang Trung, Đà Nẵng.
  • Quy mô:
  • Website: