Công ty TNHH SNP

Chưa cập nhật

9 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty may mặc SNP (100% vốn nước ngoài), chuyên sản xuất các loại trang phục xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Canada, Châu âu. Công ty mới đi vào hoạt động trong năm 2018, Quy mô 4.000 CB-CNV

Tuyển dụng

Nhân viên xuất nhập khẩu biết tiếng anh

31/12/2019 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân viên thủ tục hải quan biết tiếng anh

31/12/2019 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân viên đào tạo biết tiếng anh

31/12/2019 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Trưởng phòng thiết bị - biết tiếng anh

31/10/2019 Bình Dương 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Tổ trưởng chuyền may

31/12/2019 Bình Dương 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Thư ký phòng kế hoạch biết tiếng anh

31/12/2019 Bình Dương 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân viên đánh giá chất lượng biết tiếng anh

31/10/2019 Bình Dương 8 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Tuyển dụng Công nhân may

30/09/2019 Bình Dương 8 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ:
  • Quy mô:
  • Website: