Công ty TNHH Sức Bật (Spiral)

27B Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1 Xem bản đồ

8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Thị Trường Phát Triển App

30/10/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Coca Cola

30/09/2021 Hà Nội 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Bán Hàng

10/09/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Không cố định

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

30/09/2021 Hải Dương 7 triệu - 10 triệu Không cố định

Sell Out

20/09/2021 Hồ Chí Minh 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng

15/08/2021 Hải Dương 7 triệu - 10 triệu Không cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

01/09/2021 Hải Phòng 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

30/06/2021 Long An 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 27B Nguyễn Đình Chiểu, Đa Kao, Quận 1
  • Quy mô:
  • Website: