CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ HÀ MINH

17,BT5, Khu đô thị pháp vân tứ hiệp hoàng liệt hoàng mai hà nội Xem bản đồ

0 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao