Công Ty TNHH Truyền Thông Và Công Nghệ Life Media

Tòa N01 - T3, Khu ngoại giao đoàn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Xem bản đồ

https://lifemedia.org/


Xác thực
3 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Công Ty TNHH Truyền Thông Và Công Nghệ Life Media

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao