CÔNG TY TNHH XDTH TRƯỜNG THỦY

PHƯỜNG QUẢNG LONG, THỊ XÃ BA ĐỒN Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Kỹ Sư Xây Dựng

30/06/2021 Quảng Bình Thương lượng Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: PHƯỜNG QUẢNG LONG, THỊ XÃ BA ĐỒN
  • Quy mô:
  • Website: