GFS Blockchain

Bình Chánh, TP.HCM Xem bản đồ

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Chuyên Viên Biên Tập Nội Dung

05/02/2023 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Thiết Kế Website

22/10/2022 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Bình Chánh, TP.HCM
  • Quy mô:
  • Website: