Headhunt Freelancer

10 Xem bản đồ


Xác thực
8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Headhunt tuyển dụng

Tuyển dụng

Nhân Viên Sale

30/04/2021 Hà Nội 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng

28/02/2021 Hà Nội 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên QA

28/02/2021 Hà Nội 15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Sale Manager

28/02/2021 Hà Nội 15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

28/02/2021 Hà Nội 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên viên Content Marketing

31/01/2021 Hà Nội 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Marketing Online

31/01/2021 Hà Nội 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Thiết Kế

31/01/2021 Hà Nội 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 10
  • Quy mô: 1
  • Website: