HelpAge International in Vietnam

20, K80C, ngõ 376 đường Bưởi Xem bản đồ

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Chuyên Gia Hỗ Trợ Cấp Quốc Gia

31/03/2023 Hà Nội 15 triệu - 20 triệu Hợp đồng

Cán Bộ Tài Chính Và Hành Chính

09/11/2022 Hà Nội 15 triệu - 20 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 20, K80C, ngõ 376 đường Bưởi
  • Quy mô:
  • Website: