IntechPlus Automation

IntechPlus Automation Xem bản đồ

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Kỹ Thuật

06/05/2021 Bình Dương 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Lập Trình

30/04/2021 Hồ Chí Minh, Bìn... 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: IntechPlus Automation
  • Quy mô:
  • Website: