Magic Hair & Nails

Park 6B - Vinhomes Central Park _P.22_Bình Thạnh Xem bản đồ


Xác thực
3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Nail

12/12/2022 Hồ Chí Minh Thương lượng Dài hạn

Nhân Viên Kinh Doanh

12/12/2022 Hồ Chí Minh Thương lượng Dài hạn

Nhân Viên Gội Đầu

12/12/2022 Hồ Chí Minh Thương lượng Dài hạn

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Park 6B - Vinhomes Central Park _P.22_Bình Thạnh
  • Quy mô:
  • Website: