Midota

Phan Văn Trị - Gò Vấp Xem bản đồ

https://midota.com/

1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

  • Web developer

    Số lượng: 5 người | Địa điểm: Hồ Chí Minh

    Hạn nộp hồ sơ: 22/01/2020

    15 triệu - 20 triệu

Giới thiệu công ty

- Outsource các dự án trong và ngoài nước.

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao