Mỹ Trân Curtains Bed and Beddings

32 Nguyễn Hữu Cảnh Xem bản đồ

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Lao động phổ thông

31/05/2020 Hồ Chí Minh 5 triệu - 7 triệu Dài hạn

Nhân viên kinh doanh

31/05/2020 Hồ Chí Minh 5 triệu - 7 triệu Bán thời gian

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 32 Nguyễn Hữu Cảnh
  • Quy mô:
  • Website: