NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIB

5 - 7 NGUYỄN THỊ THẬP , P TÂN HƯNG Q7 HCM Xem bản đồ


Xác thực
1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Ngân hàng TMCP QUỐC TẾ VIB

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao