Nhân Viên Phát Triển Dự Án

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Marketing Development

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/12/2020

Trưởng Phòng Tiếp Thị

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 24/12/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 17/12/2020

Nhân Viên Đi Thị Trường

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

SALE THỊ TRƯỜNG

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/11/2020

Business Development Executive

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 02/12/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Kinh Doanh Thị Trường (Tỉnh Bình Định)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Phú Yên,Bình Địn... Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Sales GT (Khu Vực Long Biên)

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 02/12/2020

Trưởng Phòng Kinh Doanh Nhượng Quyền

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác, Đại Lý (7-10Tr/tháng)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường NEXTPAY

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 14/12/2020

Sale Phát Triển Thị Trường

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG KEM WALL

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/12/2020

Trưởng Nhóm Kinh Doanh Phát Triển Thị Trường

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Long,Bình D... Hạn nộp: 30/11/2020

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Sóc Trăng,Đồng T... Hạn nộp: 30/11/2020

Phát Triển Thị Trường

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/12/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 29/09/2020