Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 04/04/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Tại Nam Định

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Nam Định Hạn nộp: 20/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Nghệ An Hạn nộp: 20/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Đắk Lắk Hạn nộp: 15/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 01/04/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Thị Trường Thủy Sản

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 25/03/2021

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Trình Dược Viên

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 21/03/2021

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Giám Đốc Phát Triển Thị Trường

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/03/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 20/03/2021

Team Leader Kênh Mt

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Trưởng Phòng Phát Triển Đại Lý

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 12/03/2021

Nhân Viên Sale Kênh MT

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Sale Executive

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Bán Hàng - Kênh Thị Trường (Chợ, Tạp Hóa)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường Coca-Cola

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/03/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Phú Thọ,Nam Định... Hạn nộp: 31/03/2021

Tìm việc theo ngành