Phu Anh Garment Co ltd

Phu Anh Garment Co ltd Xem bản đồ


Xác thực
8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Thợ Sửa Máy May Công Nghiệp

31/05/2021 Thanh Hóa Thương lượng Toàn thời gian cố định

Tổ Trưởng Chuyền May

31/05/2021 Thanh Hóa 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

31/05/2021 Thanh Hóa 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Quản Đốc Xưởng May

31/05/2021 Thanh Hóa 20 triệu - 25 triệu Hợp đồng

Nhân Viên Kỹ Thuật Chuyền May

31/05/2021 Thanh Hóa 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Thủ kho thành phẩm

25/05/2020 Thanh Hóa 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

Nhân viên may mẫu

30/06/2020 Thanh Hóa 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

Công Nhân May

31/03/2021 Thanh Hóa 5 triệu - 7 triệu Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Phu Anh Garment Co ltd
  • Quy mô:
  • Website: