ProjAIX LTD

District 3, Viet Nam Xem bản đồ


Xác thực
4 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Data Integration Engineer

30/06/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Hợp đồng

Web Scraping Expert

30/06/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Hợp đồng

Dataset Expert (Full Stack Developer)

30/06/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Hợp đồng

Web FullStack Developer

30/06/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: District 3, Viet Nam
  • Quy mô:
  • Website: