Nhân Viên An Toàn Lao Động

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Long An Hạn nộp: 05/06/2021

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 25/05/2021

Chuyên Viên Kiểm Tra Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Quản Lý Idol Livestream/Call

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 16/05/2021

Quản Lý Chất Lượng

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/05/2021

Công Nhân Đóng Gói Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 07/06/2021

Giám Sát Thi Công Nội Thất

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 10/07/2021

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 06/06/2021

Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/07/2021

Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 07/06/2021

Nhân Viên QA Dệt May

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/06/2021

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (Qc)

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Đắk Lắk Hạn nộp: 06/06/2021

Trưởng Phòng QC

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Giám Sát

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/07/2021

Giám Sát Vệ Sinh Công Nghiệp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/07/2021

Nhân Viên Giám Sát Giao Dịch

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 12/05/2021

Giám Sát Bếp

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/06/2021

Giám Sát Nhà Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 03/06/2021

KCS Kiểm Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên QA

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Chuyên Viên Quản Trị Triển Khai Dự Án CNTT

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Đấu Thầu

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/05/2021

Nhân Viên QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nam Hạn nộp: 15/06/2021

Chuyên Viên Vận Hành

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 27/05/2021

Nhân Viên QC

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Kỹ Thuật Sơn

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hải Dương Hạn nộp: 15/05/2021

Nhân Viên QA/QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/06/2021

Nhân Viên Thẩm Định Tín Dụng Online

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

13 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 27/03/2021