Nhân Viên QC

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân viên kỹ thuật

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/10/2020

Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 07/10/2020

Nhân Viên Kiểm Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân viên QA/QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 15/10/2020

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 10/10/2020

Giám Sát Thi Công Nội Thất

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 10/10/2020

Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 22/10/2020

Nhân Viên QA Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/10/2020

Nhân Viên QA/QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 20/10/2020

Nhân Viên Quản lý Chất Lượng Thực Phẩm

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/10/2020

Nhân Viên SMT

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Phúc Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên QA/QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 24/10/2020

NHÂN VIÊN QA QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 10/10/2020

Nhân Viên QA Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 28/10/2020

Nhân Viên QA

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 10/10/2020

Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 14/10/2020

Nhân Viên QA Văn Phòng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 07/10/2020

Nhân Viên QA/QC Văn Phòng

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên QA/QC

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 30/10/2020

Nhân Viên QA/QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kiểm Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương,Hồ Ch... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên QC

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hưng Yên Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên QA/QC

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 14/10/2020

Việc làm theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 23/09/2020