Trưởng Nhóm Kinh Doanh Thu Nhập Từ 15 - 20 Triệu/Tháng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2021

[Ngon Việt Nam] Giám Sát Bán Hàng

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 07/11/2021

HOT Nhân Viên Kinh Doanh Lương Cứng 8 Triệu + Hoa Hồng

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2021

[Toàn Quốc] Quản Lý Tiềm Năng Thu Nhập Trên 13 Triệu

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Quản... Hạn nộp: 01/11/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2021

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 31/10/2021

Quản Lý Nhân Sự Lương Trên 30 Triệu Tại Hà Nội

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/10/2021

Quản Lý Kinh Doanh - Phỏng Vấn Online

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2021

Quản Lý Quan Hệ Khách Hàng

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2021

Chỉ Huy Phó Công Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/10/2021

Trưởng Nhóm Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Phúc Hạn nộp: 20/10/2021

Trưởng Bộ Phận Chất Lượng

Lương: Thương lượng Khu vực: Vĩnh Phúc Hạn nộp: 20/10/2021

Tài Xế Giám Đốc

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 15/11/2021

Kế Toán Trưởng

Lương: Thương lượng Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 13/01/2022

Giám Sát Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 30/12/2021

Quản Lý Bán Hàng Kênh Lẻ

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Phú Yên,Hồ Chí M... Hạn nộp: 30/10/2021

Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Đà Nẵng Hạn nộp: 15/11/2021

Quản Lý Kinh Doanh

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/10/2021

Giám Sát Kinh Doanh

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/10/2021

Quản Lý Marketing Nội Dung

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2021

Quản Lý Ngành Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 15/11/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/11/2021

Trưởng Phòng Pháp Chế Kiêm Trưởng Ban Chiến Lược

Lương: 25 triệu - 30 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/11/2021

Tổng Giám Đốc Điều Hành

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/11/2021

Trưởng Nhóm Kinh Doanh

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2021

Trưởng Bưu Cục

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2021

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lương: 30 triệu trở lên Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 30/11/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật