Resola Co., Ltd.

8th floor, Teito Shibuya Building, 15-13 Minamidaidaicho, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Xem bản đồ

https://resola.ai

2 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

working on AI technical
provide chatbot-platform for client working for marketing, advertise

Tuyển dụng

Full-Stack Developer - Remote Or Japan

30/11/2020 Hà Nội, Hồ Chí M... 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Full-Stack Developer - Remote or Japan

31/08/2020 Hà Nội, Hồ Chí M... 30 triệu trở lên Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 8th floor, Teito Shibuya Building, 15-13 Minamidaidaicho, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
  • Quy mô: 20 person
  • Website: https://resola.ai