Step By Step HR

149 Ngu Hanh Son Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Located in Ngu Hanh Son District of Da Nang city, we are a reputable recruiting company in Asia with the connection to more than 100 schools.
In the last 3 years, we have brought thousands of Native English Teachers to Asia and found them a good school.

Our team is the selection of young, dynamic and talented people. We work, learn and grow together.

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cao
- Chế độ phúc lợi đặc biệt
- Hỗ trợ đầy đủ các khoản phụ cấp

Đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội học tập, phát triển và nâng cao năng lực

Cơ hội phát triển

- Đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của công ty
- Đánh giá, đề bạt thăng chức 1 năm 2 lần