Tạp Chí Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam

Số 6 Lê Văn Thiêm Thanh Xuân Xem bản đồ

https://vanhoadoanhnghiepvn.vn/

1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Tạp chí Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hiệp Hội Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp .
Quy mô 50-100
Lĩnh vực: Báo Chí - Truyền Thông- Sự Kiện

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đãi ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cao
- Chế độ phúc lợi đặc biệt
- Hỗ trợ đầy đủ các khoản phụ cấp

Đào tạo

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Có cơ hội học tập, phát triển và nâng cao năng lực

Cơ hội phát triển

- Đào tạo để trở thành cán bộ nguồn của công ty
- Đánh giá, đề bạt thăng chức 1 năm 2 lần