Tạp Chí Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam

Số 6 Lê Văn Thiêm Thanh Xuân

Xác thực
1
Việc làm

Việc làm hấp dẫn

Giới thiệu công ty

Tạp chí Văn Hóa Doanh Nghiệp Việt Nam là cơ quan ngôn luận của Hiệp Hội Phát Triển Văn Hóa Doanh Nghiệp .
Quy mô 50-100
Lĩnh vực: Báo Chí - Truyền Thông- Sự Kiện

Hình ảnh công ty