Thai Market

46 Thái Phiên Xem bản đồ

14 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Giám Sát Bếp Hệ Thống

01/11/2021 Đà Nẵng 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Cung Ứng

28/07/2021 Đà Nẵng 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Quản Lý Nhà Hàng

28/07/2021 Đà Nẵng 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Digital Marketing

28/07/2021 Đà Nẵng 10 triệu - 12 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Thủ Kho

28/07/2021 Đà Nẵng 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin

30/09/2021 Đà Nẵng 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Giám Sát Bếp Hệ Thống

26/06/2021 Đà Nẵng Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Phục Vụ

03/06/2021 Hồ Chí Minh 3 triệu - 5 triệu Bán thời gian

Nhân Viên Thu Ngân

03/06/2021 Hồ Chí Minh 3 triệu - 5 triệu Bán thời gian

Phụ Bếp

03/06/2021 Hồ Chí Minh 3 triệu - 5 triệu Bán thời gian

Quản Lý Nhà Hàng

03/06/2021 Hồ Chí Minh 12 triệu - 15 triệu Toàn thời gian cố định

Bếp Chính

03/06/2021 Hồ Chí Minh, Đà... 5 triệu - 7 triệu Bán thời gian

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 46 Thái Phiên
  • Quy mô:
  • Website: