The One Forex Đà Nẵng

56 Nguyễn Tri Phương Xem bản đồ

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

One Forex Group Đà Nẵng

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

31/10/2020 Đà Nẵng 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: 56 Nguyễn Tri Phương
  • Quy mô: 20 người
  • Website: