Thinh Ha trading service CO.,LTd

Thinh Ha trading service CO.,LTd Xem bản đồ


Xác thực
8 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Công ty chúng tôi đang hướng đến sự phát triển toàn diện nhất trong mọi lĩnh vực. Điều đó có nghĩa rằng chất lượng nhân sự đóng vai trò hàng đầu khi đề ra mục tiêu này!

Tuyển dụng

Nhân Viên Mua Hàng

31/05/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Phòng

30/05/2021 Hồ Chí Minh 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán Thanh Toán

31/05/2021 Hồ Chí Minh 7 triệu - 10 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kế Toán

15/07/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Tư Vấn

30/04/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh Online

30/04/2021 Hồ Chí Minh Thương lượng Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Kinh Doanh

29/05/2021 Hồ Chí Minh 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Nhân Viên Văn Phòng

15/04/2021 Hồ Chí Minh 5 triệu - 7 triệu Toàn thời gian cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Thinh Ha trading service CO.,LTd
  • Quy mô:
  • Website: