Nhân Viên Sales Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN SALE EVENT EXECUTIVE

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

NHÂN VIÊN TƯ VẤN MẢNG DIGITAL MARKETING

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/11/2020

Digital Marketing

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Trưởng Nhóm Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Cộng Tác Viên Content Marketing

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

THỰC TẬP SINH TRADING MARKETING

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Phát Triển Nội Dung Social Media

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Phát Triển Nội Dung Website

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Chuyên Viên Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 31/12/2020

Senior Social Media Planner

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 06/12/2020

Chuyên Viên PR

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Senior Digital Marketing

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

THỰC TẬP SINH MARKETING

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Nhân Viên Truyền Thông Dự Án

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

MARKETING MANAGER

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Marketing Online

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/11/2020

Digital Marketing (Biết Quản Trị Website, Fanpage)

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

NHÂN VIÊN CHẠY QUẢNG CÁO

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Biên Kịch

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Content Marketing

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Hà N... Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Facebook Ads

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 14/11/2020

Digital Marketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên PR - Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Nhóm Copywriter

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Nhóm Social

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Nhóm SEO

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Trưởng Nhóm Content Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/11/2020

Nhân Viên Content Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 10/11/2020

NHÂN VIÊN MARKETING

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 08/11/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 24/09/2020