Nhân Viên Bảo Trì

Lương: Thương lượng Khu vực: Thái Nguyên Hạn nộp: 25/05/2021

Nhân Viên Bảo Trì

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Bảo Trì

Lương: Thương lượng Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 27/05/2021

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 31/05/2021

Nhân Viên Bảo Trì

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 12/05/2021

Nhân Viên Bảo Trì Điện

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Đồng Nai Hạn nộp: 26/05/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

97 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 14/12/2020