Chỉ Huy Trưởng

Lương: Thương lượng Khu vực: Ninh Bình,Bắc Gi... Hạn nộp: 28/09/2021

Chỉ Huy Trưởng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2021

Chỉ Huy Trưởng Công Trường

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 31/10/2021

Chỉ Huy Trưởng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Vĩnh Phúc Hạn nộp: 15/10/2021

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Lương: 20 triệu - 25 triệu Khu vực: Cao Bằng Hạn nộp: 30/09/2021

Chỉ Huy Trưởng Công Trình

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Gia Lai Hạn nộp: 30/09/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật