Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/05/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Bình Dương Hạn nộp: 30/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 26/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 15/04/2021

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 13/04/2021

Kiến Trúc Sư Xây Dựng

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Kiến Trúc Sư Chủ Trì Thiết Kế

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 08/06/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 08/06/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 15 triệu - 20 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bắc Ninh Hạn nộp: 30/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hải Phòng Hạn nộp: 30/04/2021

Kiến Trúc Sư

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/04/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

88 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 23/02/2021