Kiến Trúc Sư

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Kiến Trúc Sư Quy Hoạch Công Trình

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/11/2020

KIẾN TRÚC SƯ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 01/11/2020

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/10/2020

Kiến Trúc Sư

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Kiến Trúc Sư

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

KIẾN TRÚC SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 12/11/2020

Kiến trúc sư

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 11/11/2020

KIẾN TRÚC SƯ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 01/11/2020

Kiến Trúc Sư

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh,Đà N... Hạn nộp: 31/10/2020

KIẾN TRÚC SƯ

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


10 triệu - 12 triệu 29/09/2020