Nhân Viên Telesales Part-time

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/04/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 20/04/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/01/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 05/02/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/01/2021

Nhân Viên Telesale

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 30/01/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Chuyên Viên Telesale

Lương: Thương lượng Khu vực: Quảng Ninh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Telesales Mảng Tuyển Dụng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Cộng Tác Viên Telesales

Lương: 3 triệu - 5 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 30/01/2021

Nhân viên TeleSales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: Thương lượng Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/01/2021

Nhân viên telesale

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Telemarketing

Lương: 12 triệu - 15 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân viên telesale

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Sale

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Bà Rịa - Vũng Tà... Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Telesale Tại Thanh Xuân Hà Nội

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Hà Nội Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Telesales

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hồ Chí Minh Hạn nộp: 02/02/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

2 vị trí đang tuyển dụng


7 triệu - 10 triệu 22/12/2020