TNHH Phụ Kiện Ống Thép BW

Khu Công Nghiệp Long Giang

4 việc làm đang tuyển dụng

Việc làm hấp dẫn

Giới thiệu công ty

Công ty được thành lập vào tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2018 với 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao