TNHH Phụ Kiện Ống Thép BW

Khu Công Nghiệp Long Giang

Xác thực
4
Việc làm

Việc làm hấp dẫn

Giới thiệu công ty

Công ty được thành lập vào tại Việt Nam vào tháng 2 năm 2018 với 100% vốn đầu tư nước ngoài.

Hình ảnh công ty