Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông VNPT VinaPhone

Nguyễn Văn Huyên, Dịch Vọng, Cầu Giấy Xem bản đồ

https://vinaphone.com.vn/

1 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

VNPT VinaPhone là đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là đơn vị kinh
doanh chủ lực và có vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị của Tập đoàn VNPT. VNPT VinaPhone có mạng
lưới kinh doanh trên 7.000 nhân viên kinh doanh và hơn 103.000 điểm kinh doanh trên khắp 63 tỉnh Thành
phố.

Tuyển dụng

Giao Dịch Viên

08/12/2022 Hà Nội 7 triệu - 10 triệu Hợp đồng

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Nguyễn Văn Huyên, Dịch Vọng, Cầu Giấy
  • Quy mô: 500-999
  • Website: https://vinaphone.com.vn/