Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro)

Chưa cập nhật

1 việc làm đang tuyển dụng

Danh sách việc làm

Giới thiệu công ty

Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) thuộc tập đoàn BRG hiện hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con với 11 đơn vị trực thuộc và trên 21 Công ty thành viên, có thị trường tại hơn 70 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Các lĩnh vực hoạt động chính: Xuất nhập khẩu; Thương mại dịch vụ; Thương mại nội địa; Phát triển hạ tầng thương mại

Định hướng phát triển:

Hướng tới một tập đoàn kinh tế đa ngành; có tiềm lực mạnh về tài chính và nguồn nhân lực;
Định hướng trở thành một trong số những thương hiệu hàng đầu Việt Nam; có sức cạnh tranh cao với các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ;
Phạm vi kinh doanh rộng trong nước, khu vực và quốc tế; Đạt hiệu quả kinh tế cao.

Hình ảnh công ty

Phúc lợi công ty

Chế độ đã ngộ hấp dẫn

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Đào tạo

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao

Cơ hội phát triển

- Mức thu nhập cho từng vị trí được xác lập ở mức cao hơn so với thị trường
- Chính sách phúc lợi cao