Trung tâm

Khu công nghiệp Xem bản đồ


Xác thực
3 việc làm đang tuyển dụng

Giới thiệu công ty

Sản xuất

Tuyển dụng

Kỹ Sư Hóa Chất

30/07/2021 Nam Định Thương lượng Không cố định

Nhân Viên Lễ Tân Trung Tâm Vật Lý Trị Liệu

30/07/2021 Nam Định 5 triệu - 7 triệu Không cố định

Nhân Viên Nữ Tẩm Quất Vật Lý Trị Liệu

30/07/2021 Nam Định 7 triệu - 10 triệu Không cố định

Thông tin công ty

  • Địa chỉ: Khu công nghiệp
  • Quy mô: Nhỏ
  • Website: