Nhân Viên Bảo Vệ Chính Thức

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Hậu Giang,Vĩnh L... Hạn nộp: 30/06/2021

Đội Trưởng Bảo Vệ

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Hậu Giang,Vĩnh L... Hạn nộp: 30/06/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

Cover công ty nổi bật

9 vị trí đang tuyển dụng


12 triệu - 15 triệu 04/06/2021