Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 01/11/2020

Kỹ Thuật Viên Sửa Chữa Chung

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Thợ Máy

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 31/10/2020

Nhân Viên Kinh Doanh

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 31/10/2020

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

3 vị trí đang tuyển dụng


Thương lượng 06/10/2020