Nhân Viên Lễ Tân Homestay

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 16/02/2021

Nhân Viên Marketing

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 15/02/2021

Nhân Viên Kinh Doanh Bất Động Sản

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Điều Phối Xe

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Thu Ngân

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Bán Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Lễ Tân

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Thu Hồi Nợ

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 25/01/2021

Nhân Viên Kiểm Soát Cửa Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Long An,Bình Thu... Hạn nộp: 05/02/2021

Nhân Viên Bán Hàng

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 25/01/2021

Nhân Viên Thu Ngân

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 28/02/2021

Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Lương: 7 triệu - 10 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên QA/ QC Thực Phẩm

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 30/01/2021

Quản Lý Hành Chính

Lương: Thương lượng Khu vực: Hồ Chí Minh,Đắk... Hạn nộp: 31/01/2021

Nhân Viên Kế Toán Kho

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 30/01/2021

Nhân Viên Kho

Lương: 5 triệu - 7 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 28/01/2021

Quản Lý Nhà Hàng

Lương: Thương lượng Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 28/01/2021

Nhân Viên Cố Vấn Dịch Vụ

Lương: 10 triệu - 12 triệu Khu vực: Lâm Đồng Hạn nộp: 31/01/2021

Tìm việc theo ngành

Công ty nổi bật

4 vị trí đang tuyển dụng


5 triệu - 7 triệu 19/12/2020